?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 照片帆布?/title> <meta name="keywords" content="北京快乐8最新版本下载,11选5三单两双,英国180秒赛车开奖网站" /> <meta name="description" content="ҹزϢ޹˾极速11选5计划全天大乐透开奖1十1有奘速11选5是否正规11选5万能8码4注包中11选5分析分分11选5计划极速11选五在线计划11选5单期计划11选5开奖号码" /> <meta name="robots" content="index, follow" /> <meta http-equiv="content-language" content="en" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../css/main.css?v20190012190905" /> <script type='text/javascript' language='javascript' src='http://www.ukkesm.live/js/jquery.1.7.2.min.js'></script> <script type='text/javascript' language='javascript' src='http://www.ukkesm.live/js/jquery.json-2.2.min.js?v20190012190905'></script> <script type='text/javascript' language='javascript' src='http://www.ukkesm.live/js/qp_shared.js?v20190012190905'></script> <script type='text/javascript' language='javascript' src='http://www.ukkesm.live/js/dn_popup.js?v20190012190905'></script> <script type='text/javascript' language='javascript' src='http://www.ukkesm.live/js/publish.js?v20190012190905'></script> <script type='text/javascript' language='javascript' src='http://www.ukkesm.live/js/session.js?v20190012190905'></script> <script type='text/javascript' language='javascript' src='http://www.ukkesm.live/js/getlocation.js?v20190012190905'></script> <script type='text/javascript' language='javascript' src='http://www.ukkesm.live/js/currency.js?v20190012190905'></script> <script type='text/javascript' language='javascript' src='http://www.ukkesm.live/products/common/js/pub_preview_animationcard.js?v20190012190905'></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div id="divPage"> <div id="div_content"> <div id="divContent"> <div class="cframe"> <div class="cf_right"> <div id="main_content"> <div class="catIntroBanner"> <img src="http://www.ukkesm.live/AttachFiles/WebsiteImages/Product_Base/CANVAS.jpg" width="990" height="300" alt="自定义a? /> </div> <h1 class="textCenter">自定义a?/h1> <h3 class="textCenter">创徏你的油画</h3><br /> <div id="divProducts"></div> <div class="mc_photobox" onmousemove="oPublish.photobox_onmousemove(event);"><div class="mcpb_item"><p class="photo"><a href="http://www.ukkesm.live/personalized/6x6-custom-imprint-square-canvas.html"><img src="http://www.ukkesm.live/AttachFiles/WebsiteImages/Product_Items/FI_29648.jpg" alt="定制照片帆布?6x6英寸" width="225" height="225" ></a></p><p class="desc">定制照片帆布?6x6英寸</p><p class="price_new" style="display:none">79.00</p></div><div class="mcpb_item"><p class="photo"><a href="http://www.ukkesm.live/personalized/8x8-personalized-square-canvas.html"><img src="http://www.ukkesm.live/AttachFiles/WebsiteImages/Product_Items/FI_29649.jpg" alt="定制照片帆布?8x8英寸" width="225" height="225" ></a></p><p class="desc">定制照片帆布?8x8英寸</p><p class="price_new" style="display:none">91.00</p></div><div class="mcpb_item"><p class="photo"><a href="http://www.ukkesm.live/personalized/12x12-custom-design-square-canvas.html"><img src="http://www.ukkesm.live/AttachFiles/WebsiteImages/Product_Items/FI_29653.jpg" alt="定制照片帆布?12x12英寸" width="225" height="225" ></a></p><p class="desc">定制照片帆布?12x12英寸</p><p class="price_new" style="display:none">158.00</p></div><div class="mcpb_item"><p class="photo"><a href="http://www.ukkesm.live/personalized/16x16-custom-your-own-square-canvas.html"><img src="http://www.ukkesm.live/AttachFiles/WebsiteImages/Product_Items/FI_29647.jpg" alt="定制照片帆布?16x16英寸" width="225" height="225" ></a></p><p class="desc">定制照片帆布?16x16英寸</p><p class="price_new" style="display:none">207.00</p></div><div class="vspace20"></div><div class="mcpb_item"><p class="photo"><a href="http://www.ukkesm.live/personalized/personalized-square-canvas-16x16.html"><img src="http://www.ukkesm.live/AttachFiles/WebsiteImages/Product_Items/FI_29658.jpg" alt="定制照片帆布?24x24英寸" width="225" height="225" ></a></p><p class="desc">定制照片帆布?24x24英寸</p><p class="price_new" style="display:none">335.00</p></div><div class="mcpb_item"><p class="photo"><a href="http://www.ukkesm.live/personalized/8x10-print-your-own-photo-canvas.html"><img src="http://www.ukkesm.live/AttachFiles/WebsiteImages/Product_Items/FI_29650.jpg" alt="定制照片帆布?8x10英寸" width="225" height="225" ></a></p><p class="desc">定制照片帆布?8x10英寸</p><p class="price_new" style="display:none">103.00</p></div><div class="mcpb_item"><p class="photo"><a href="http://www.ukkesm.live/personalized/8x12-customize-design-canvas-print.html"><img src="http://www.ukkesm.live/AttachFiles/WebsiteImages/Product_Items/FI_29651.jpg" alt="定制照片帆布?8x12英寸" width="225" height="225" ></a></p><p class="desc">定制照片帆布?8x12英寸</p><p class="price_new" style="display:none">115.90</p></div><div class="mcpb_item"><p class="photo"><a href="http://www.ukkesm.live/personalized/11x14-full-color-print-canvas.html"><img src="http://www.ukkesm.live/AttachFiles/WebsiteImages/Product_Items/FI_29652.jpg" alt="定制照片帆布?11x14英寸" width="225" height="225" ></a></p><p class="desc">定制照片帆布?11x14英寸</p><p class="price_new" style="display:none">170.90</p></div><div class="vspace20"></div><div class="mcpb_item"><p class="photo"><a href="http://www.ukkesm.live/personalized/personalized-photo-16x20-canvas.html"><img src="http://www.ukkesm.live/AttachFiles/WebsiteImages/Product_Items/FI_29655.jpg" alt="定制照片帆布?16x20英寸" width="225" height="225" ></a></p><p class="desc">定制照片帆布?16x20英寸</p><p class="price_new" style="display:none">219.00</p></div><div class="mcpb_item"><p class="photo"><a href="http://www.ukkesm.live/personalized/customization-photo-20x24-large-canvas.html"><img src="http://www.ukkesm.live/AttachFiles/WebsiteImages/Product_Items/FI_29656.jpg" alt="定制照片帆布?20x24英寸" width="225" height="225" ></a></p><p class="desc">定制照片帆布?20x24英寸</p><p class="price_new" style="display:none">274.90</p></div><div class="mcpb_item"><p class="photo"><a href="http://www.ukkesm.live/personalized/20x30-photo-gallery-canvas-print.html"><img src="http://www.ukkesm.live/AttachFiles/WebsiteImages/Product_Items/FI_29657.jpg" alt="定制照片帆布?20x30英寸" width="225" height="225" ></a></p><p class="desc">定制照片帆布?20x30英寸</p><p class="price_new" style="display:none">341.90</p></div><div class="mcpb_item"><p class="photo"><a href="http://www.ukkesm.live/personalized/12x36-custom-panoramic-canvas.html"><img src="http://www.ukkesm.live/AttachFiles/WebsiteImages/Product_Items/FI_29654.jpg" alt="定制照片帆布?12x36英寸" width="225" height="225" ></a></p><p class="desc">定制照片帆布?12x36英寸</p><p class="price_new" style="display:none">292.90</p></div><div class="vspace20"></div></div> <div class="clear"> </div> <h3>或者从我们的设计分cM选择一ƾ你喜欢的来定制:</h3> <div class="mc_photobox" onmousemove="oPublish.photobox_onmousemove(event);"><div class="mcpb_item"><p class="photo"><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/canvas-personalized-summer-gift.html"><img src="http://www.ukkesm.live/AttachFiles/WebsiteImages/Product_Items/FI_29648.jpg" alt="定制照片帆布?6x6英寸" width="225" height="225" ></a></p><p class="desc">夏日时光</p><p class="total">(总计: 4 目)</p></div><div class="mcpb_item"><p class="photo"><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/canvas-personalized-wedding-gifts.html"><img src="http://www.ukkesm.live/AttachFiles/WebsiteImages/Product_Items/FI_29647.jpg" alt="定制照片帆布?16x16英寸" width="225" height="225" ></a></p><p class="desc">婚礼 & U念?/p><p class="total">(总计: 8 目)</p></div><div class="mcpb_item"><p class="photo"><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/canvas-personalized-valentines-gifts.html"><img src="http://www.ukkesm.live/AttachFiles/WebsiteImages/Product_Items/FI_29649.jpg" alt="定制照片帆布?8x8英寸" width="225" height="225" ></a></p><p class="desc">情h?/p><p class="total">(总计: 6 目)</p></div></div><br><br /> <div id="divSellCategoryBox" class="sellcategorybox" style="display: none" productType="2E8045F8EB4057BA"></div><br /> <h2></h2> <p><p> 照片和图片一h亮,是重温美好回忆的最x式。把相机中的照片变成漂亮的帆布画Q放在家中,或在走廊上,用来装扮您活动区域或休息室或卧室Q甚x用个性帆布画来装扮您的办公区域。您可以用个性帆布画来装饰家里的墙壁Q让其变得更加个性时,适合您的品味Q或为您的宝宝或q儿卧室制作有趣和多彩的墙壁装饰Q让他们展示自己的创造力和想象力。您q可以用公司的徽标或品牌声明来设计自׃性化的壁画艺术ƈ用它们来装饰办公室的墙壁或工作大厅区域。照片帆布画不仅可以制作优美的装饎ͼ也可以用来制作可qC物。无论您的朋友或家h搬进新家Q还是作为生日礼物,毕业C物Q圣诞礼物或周年U念C物Q定制帆布都是各个年龄段的h们的理想C物Q从妈妈Q爸爸,父母等{! </p> <p>我们的个性化帆布L多种寸选择Q可随时悬挂Q非帔R合展示您的设计?定制帆布ȝ优质U理帆布材料制成Q带有UV涂层Q可保护您墙上的印刷品免受划痕或损坏?值得一提的是定制帆布画的材料是防水的,q意味着如果它变脏,它可以很Ҏ地清z,你可以将q些Ҏ时刻悬挂在墙上数q。框架也是环保的Q由20毫米厚的蜂窝U板?毫米厚的椴木胶合板制成,用来定制墙壁艺术品不但坚且轻量化?</p> <p>用我们的在线订制工具很容易制作个性化帆布甅R?您只需全彩照片,设计和徽标以及想要印的文字上传到定制帆布ȝ打印表面卛_?</p></p> <h2>个性化油画参数:</h2> <ul> <li>寸Q?“x6”,8“x10”,8“x12”,11“x14”,8“x8”,12“x12”,16“x16”,16“x20”,20“x24”,20“x30 “,12”x36“,24”x24?/li> <li>优质防水U理帆布材料QUV涂层Q保护您的画布不易被划伤?/li> <li>?0毫米厚的蜂窝U板环保制成的坚固的框架?毫米厚的椴木胶合板制成,让h拿v来更ȝ感觉?/li> <li>囄铺满d?/li> <li>配有悬挂套g?/li> <li>厚度?.06英寸Q?7毫米Q?/li> </ul> <iframe width="990" height="557" src="https://www.youtube.com/embed/9VVOqgOGnCI" frameborder="0" allowfullscreen=allowfullscreen></iframe> <div class="clear"> </div> <script type='text/javascript'> function showtc(coupon) { $('#tc' + coupon).slideToggle('fast', function () { }); } </script> <script type='text/javascript' language='javascript'>oPublish.readyRender();oPublish.renderProductPageAnimation();$(document).ready(function(){oPublish.onload();oSession.requestHandle();});</script> </div> </div> </div> </div> </div> <div id="div_footer"><div id="footer_top"> <div class="shareWrap"> <div class="emailbox"> <div class="joinUsWrap"> <span>订阅正印坊最新折扣信?/span> <input id="txt_email_offers" type="text" onfocus="value=''" value="误入您的邮地址" /> <input id="btn_email_offers" type="button" value="订阅" onclick="oGlobalF.requestHandle();" /> </div> <p class="clear"> 立即订阅卛_获取<span class="price_shrink" style="display: none">5</span>元优惠券于下ơ订购时使用* </p> </div> <div class="socialWrap"> <p>x</p> <ul> <li><a class="socialIcon" href="https://www.facebook.com/PrinterStudio"> <img alt="facebook icon" class="imageWrap" src="http://www.ukkesm.live/images/site/Facebook_edm.png" title="facebook icon" border="0" width="40"></a></li> <li><a class="socialIcon" href="https://www.instagram.com/printer_studio/"> <img alt="twitter icon" class="imageWrap" src="http://www.ukkesm.live/images/site/Instagram.png" title="twitter icon" border="0" width="40"></a></li> <li><a class="socialIcon" href="https://www.pinterest.com/printerstudio/"> <img alt="Pinterest icon" class="imageWrap" src="http://www.ukkesm.live/images/site/Pinterest_edm.png" title="Pinterest icon" border="0" width="40"></a></li> <li><a class="socialIcon" href="https://www.youtube.com/channel/UCYGqNh_P2t_-wD6KAfS6K4g"> <img alt="Youtube icon" class="imageWrap" src="http://www.ukkesm.live/images/site/Youtube_edm.png" title="Youtube icon" border="0" width="40"></a></li> </ul> </div> <span class="clear"></span> </div> <div class="ft_menu_Wrap"> <div class="ft_menu"> <p>客户服务</p> <ol> <li><a class="white11" href="http://www.ukkesm.live/help.aspx">帮助/常见问题</a></li> <li><a class="white11" href="http://www.ukkesm.live/support/os.aspx">联络我们</a></li> <li><a class="white11" href="http://www.ukkesm.live/account/acc_orders.aspx">订单q踪/重新订购</a></li> <li><a class="white11" href="http://www.ukkesm.live/rewards.aspx">奖励计划</a></li> <!-- <li><a class="white11" href="http://www.ukkesm.live/shipping.aspx">送货服务</a></li> --> <li><a class="white11" href="http://www.ukkesm.live/guarantee.aspx">退货及更换</a></li> <li><a class="white11" href="http://www.ukkesm.live/coupons.aspx">优惠?/a></li> </ol> </div> <div class="ft_menu"> <p>关于正印?/p> <ol> <li><a class="white11" href="http://www.ukkesm.live/about.aspx">关于我们</a></li> <li><a class="white11" href="http://www.ukkesm.live/personalized-photo-gifts.aspx">我们的?/a></li> <li><a class="white11" href="http://www.ukkesm.live/user-agreement.aspx">用户协议</a></li> <li><a class="white11" href="http://www.ukkesm.live/privacy_policy.aspx">隐私政策</a></li> <li><a class="white11" href="http://www.ukkesm.live/sitemap.aspx">|站地图</a></li> <li><a class="white11" href="http://www.ukkesm.live/forms/mail-friend.aspx">推荐朋友</a></li> <li><a class="white11" href="http://www.ukkesm.live/blog/home.aspx">|志</a></li> </ol> </div> <div class="ft_menu"> <p>订制个性化产品</p> <ol> <li><a class="white11" href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/custom-card-and-puzzle-games.html"> 卡牌和游?/a></li> <!-- <li><a class="white11" href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/custom-photo-books.html">相簿</a></li> --> <!--<li><a class="white11" href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/make-photo-cards.html">邀请卡H相片卡</a></li>--> <li><a class="white11" href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/personalized-clothing.html">服装</a></li> <li><a class="white11" href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/personalized-bags-accessory.html"> ?/a></li> <li><a class="white11" href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/personalized-electronic-accessories.html"> 电子用品</a></li> <li><a class="white11" href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/personalized-accessories.html">配饰</a></li> <li><a class="white11" href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/personalized-home-decor.html">家居及办公室</a></li> </ol> </div> <div class="ft_menu"> <p>联系我们</p> <ol> <li> <a class="white11" href="http://p.qiao.baidu.com/cps/chat?siteId=1021281&userId=3480738" onclick="return window.open('','onlineservice','toolbar=no,location=no,directories=no,status=no,menubar=no,resizable=no,copyhistory=no,scrollbars=no,width=795,height=560')" target="onlineservice" rel="nofollow"> <img src="http://www.ukkesm.live/images/site/customer_service.png" alt="客户服务" width="64" height="23" border="0"> </a> </li> <li style="color: #808080; font-size: 12px;">[周一臛_?:00-18:00]</li> </ol> <p>与我们合?/p> <ol> <li><a class="white11" href="http://www.ukkesm.live/reseller-info.aspx">l销商计?/a></li> <li><a class="white11" href="http://www.ukkesm.live/sell.aspx" target="_blank">代营q服?/a></li> </ol> </div> <span class="clear"></span> </div> <div class="paymentWrap"> <div class="footer_currency"> <p class="currency_title">货币</p> <br style="clear: both;"> <div id="divCurrencyBox" class="currency_data"> </div> </div> <div class="weAcceptWrap"> <p>付款方式</p> <ul> <li><img src="http://www.ukkesm.live/ts/images/site/yinlian.png" width="80" height="20" alt="银联"></li> <li><img src="http://www.ukkesm.live/ts/images/site/zhifubao.png" width="80" height="20" alt="支付?></li> <li><img src="http://www.ukkesm.live/ts/images/site/pay_bottom_kuaiqian.png" width="80" height="20" alt="快钱"></li> <li><img src="http://www.ukkesm.live/ts/images/site/pay_bottom_paypal.png" width="80" height="20" alt="贝宝"></li> </ul> </div> <div class="footer_country"> <p>|站版本:</p> <ul> <li id="us"> <div> </div> <a class="white11" href="https://www.printerstudio.com">国 & 全球</a> </li> <li id="ca"> <div> </div> <a class="white11" href="https://www.printerstudio.ca" target="_blank">加拿?/a> </li> <li id="de"> <div> </div> <a class="white11" href="https://www.printerstudio.de" target="_blank">德国</a> </li> <li id="uk"> <div> </div> <a class="white11" href="https://www.printerstudio.co.uk" target="_blank">英国</a> </li> </ul> </div> <span class="clear"></span> </div> <div class="copyright">全部内容版权所?© 2019, PrinterStudio.cn 雋思网上经营许可证P<a target="_blank" href="http://www.miibeian.gov.cn/" style="font-family: arial;color:#CCC" rel="nofollow">_ICP?9204972?9</a></div> </div></div> </div> <div id="div_header"><meta content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=0" name="viewport" /> <div id="header_promo_bar"> <div class="hrtbox" id="pc-divHeaderTopBar"> <div class="hrbbox"><b><a id="header_promo_textlink" href="http://192.168.7.123/pops/promotion.aspx" rel="nofollow" target="promo" onclick="return window.open('','promo','toolbar=no,width=620,height=550,location=no,directories=no,status=no,menubar=no,resizable=no,left='+(screen.availWidth-620)/2+',top='+(screen.availHeight-550)/2+',copyhistory=no,scrollbars=yes')"> 春季特h-优惠? SAVEMORE</a> </b></div> <div class="hrtbox_comp"><div class="btn_cart"></div><a class="grey11" id="lnkCartItemCount" href="http://www.ukkesm.live/cart/cart.aspx"><span class="cart_icon"><img src="http://www.ukkesm.live/images/system/cart.png"/></span> </a></div><div id="divloginbox" class="hrtbox_comp"><div class="btn_user"></div><a class="grey11" href="http://www.ukkesm.live/security/login.aspx"><span class="header_promo_bar_icon"><img src="http://www.ukkesm.live/images/system/member.png" alt=""></span><span>我的账户</span></a> | </div><div id="divwishlistbox" class="hrtbox_comp"></div><div class="hrtbox_comp"><div class="btn_order"></div><a class="grey11" id="lnkOrderStatusCount" href="http://www.ukkesm.live/account/acc_orders.aspx">订单状?/a></div> <div class="hrtbox_comp"> <div class="btn_fav"></div> <a class="grey11" href="http://www.ukkesm.live/help.aspx">帮助</a> | </div> <div class="clear"></div> </div> <div id="m-divHeaderTopBarBox" class="hrtbox" style="display: none"> <div id="m-divNavBar"> <div><div id ="m-navBarBtn"><a href="javascript:oMobileMenu.showMenu()"></a></div><div id="m-navListBox" style="display:none;"><div class="m-nav-list"><ul><li><div class="m-menu-close" style="height: 27px;"><a href="javascript:oMobileMenu.hiddMenu()"></a></div></li><li class="m-logo"><div class="headerleftbox"><a href="http://www.ukkesm.live"><img src="http://www.ukkesm.live/images/site/printerstudio_logo_60.png" alt="PrinterStudio"/></a></div></li><li><div><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/custom-card-and-puzzle-games.html">卡牌和游?/a></div></li><li><div><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/make-photo-cards.html">贺卡</a></div></li><li><div><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/personalized-clothing.html">服装</a></div></li><li><div><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/personalized-bags-accessory.html">?/a></div></li><li><div><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/personalized-electronic-accessories.html">电子用品</a></div></li><li><div><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/personalized-home-decor.html">家居及办公室</a></div></li><li><div><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/personalized-accessories.html">配饰</a></div></li><li><div class="partition_line"></div></li><li><div><a href="http://www.ukkesm.live/search/search.aspx">搜烦</a></div></li><li><div class="partition_line"></div></li><li><div><a href="http://www.ukkesm.live/sell.aspx">销售设?/a></div></li><li><div class="partition_line"></div></li><li><div><a id="lnkMobileOrderStatusCount" href="http://www.ukkesm.live/account/acc_orders.aspx">订单状?/a></div></li><li><div id="divMobilewishlistbox"></div></li><li><div><a href="http://www.ukkesm.live/help.aspx"> 帮助</a></div></li></ul></div ></div ></div > </div> <div class="hrtbox_comp"><div class="btn_cart"></div><a class="grey11" id="lnkMobileCartItemCount" href="http://www.ukkesm.live/cart/cart.aspx"><span class="cart_icon"><img src="http://www.ukkesm.live/images/system/cart.png"/></span> </a></div><div id="divMobileloginbox" class="hrtbox_comp"><div class="btn_user"></div><a class="grey11" href="http://www.ukkesm.live/security/login.aspx"><span class="header_promo_bar_icon"><img src="http://www.ukkesm.live/images/system/member.png" alt=""></span><span>我的账户</span></a></div> </div> </div> <div class="headerwrap pc-headerwrap"> <div class="header_body_bar"> <div class="headerrightbox"> <div id="headerRightBoxContent"> <div class="headerleftbox"><a href="http://www.ukkesm.live"><img src="http://www.ukkesm.live/images/site/printerstudio_logo_60.png" height="70" alt="Printers Studio"></a></div> <div id="headerMenuBox"> <div id="headerTopMenu"> <ul id="nav"> <li id="headerTopMenuList"> <b class=""><a id="headerTopMenuLink" href="http://www.ukkesm.live">专属订制</a></b> <div class="headerTopMenuListWrap"> <ul style="float: left; margin-right: 7px;" class="navcol"> <ul class="navcol"> <li class="title" style="width: auto;"><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/custom-card-and-puzzle-games.html">卡牌和游?/a></li> <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/custom-playing-cards.html">扑克?/a></li> <!-- <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/blank-playing-cards.html">订制卡牌</a></li> --> <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/jigsaw-photo-puzzles.html">拼图</a></li> <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/personalized-wooden-puzzle.html">木制拼图</a></li> <!-- <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/matching-memory-games.html">记忆游戏</a></li> --> <!-- <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/trader-card.html">交换卡牌</a></li> --> <!-- <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/custom-game-mats.html">游戏地垫</a></li> --> <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/personalized-chips.html">{码</a></li> </ul> <ul style="" class="navcol"> <!--<li class="title"><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/custom-photo-books.html">相簿</a></li> <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/custom-photo-books.html">相簿</a></li>--> </ul> </ul> <ul style="float: left; margin-right: 7px;" class="navcol"> <!-- <ul class="navcol"> <li class="title"><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/make-photo-cards.html">邀请卡H相片卡</a></li> <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/foil-stamped-cards.html">烫金?/a></li> <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/invitation-card-glitter-flow-detail.html">闪粉?/a></li> <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/print-greeting-cards.html">折叠照片?/a></li> <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/invitation-card-flow-detail.html">照片?/a></li> <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/photo-animation-card.html">动画?/a></li> <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/photo-3d-card.html">3D卡牌</a></li> </ul> --> <ul style="" class="navcol"> <li class="title"><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/personalized-clothing.html">服装</a></li> <!-- <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/photo-t-shirt.html">T?/a></li> <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/personalized-sweatshirt.html">q动上衣</a></li> <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/personalized-hoodies.html">q帽上衣</a></li> <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/personalized-tank-tops.html">背心</a></li> --> <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/custom-flip-flops.html">人字?/a></li> <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/custom-printed-caps-hats.html">帽子</a></li> <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/personalized-bandana.html">围巾</a></li> <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/personalized-headband.html">头带</a></li> <!-- <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/personalized-embroidery-polo-shirt.html">Polo?/a></li> --> <!--<li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/all-over-print-socks.html">袜子</a></li>--> </ul> </ul> <ul style="float: left; margin-right: 7px;" class="navcol"> <ul class="navcol"> <li class="title"><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/personalized-bags-accessory.html">?/a></li> <!-- <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/personalized-tote-bags.html">帆布?</a></li> <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/custom-printed-reusable-bag.html">环保购物?/a></li> --> <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/personalized-coin-purse.html">雉?/a></li> <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/personalized-cosmetic-bag.html">化妆?/a></li> <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/personalized-clutch-bag.html">手腕?/a></li> <!-- <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/personalized-pencil-bag.html">W袋</a></li> --> <!-- <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/wine-bag.html">U酒?/a></li> --> <!-- <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/drawstring-backpack.html">索?/a></li> --> <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/crossbodybag.html">帆布单肩?/a></li> </ul> <ul style="" class="navcol"> <li class="title"><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/personalized-electronic-accessories.html">电子用品</a></li> <!-- <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/mobile-phone-case.html">手机?/a></li> --> <!-- <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/custom-made-laptop-bags.html">计算Z护套</a></li> --> <!-- <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/custom-made-folio-case.html">iPad保护?/a></li> --> <!--<li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/camera-strap.html">相机?/a></li>--> </ul> </ul> <ul style="float: left; margin-right: 7px;" class="navcol"> <ul style="" class="navcol"> <li class="title"><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/personalized-accessories.html">配饰</a></li> <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/custom-button-pin.html">襟章</a></li> <!-- <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/personalized-keychain.html">钥匙?/a></li> --> <!-- <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/custom-compact-mirror.html">镜子</a></li> --> <!-- <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/luggage-handle-wrap.html">行李手把套</a></li> --> <!-- <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/strap.html">太阳镜肩?/a></li> --> <!-- <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/personalized-necklaces.html">w</a></li> --> <!-- <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/photo-pendant.html">吊坠</a></li> --> <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/personalized-dog-tag.html">宠物?/a></li> <!-- <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/heart-shaped-tin-box.html">心Ş铁盒</a></li> --> <!-- <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/personalized-luggage-tag.html">行李?/a></li> --> <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/personalized-bracelet.html">皮革手镯</a></li> </ul> </ul> <ul style="float: left;" class="navcol"> <ul class="navcol"> <li class="title"><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/personalized-home-decor.html">家居及办公室</a></li> <!--<li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/make-your-own-calendars.html">日历</a></li>--> <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/photo-apron.html">围裙</a></li> <!-- <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/fridge-photo-magnets.html">石?/a></li> <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/wood-print.html">木制印刷</a></li> <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/personalized-christmas-stockings.html">圣诞?/a></li> <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/photo-cube.html">照片立方?/a></li> <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/personalized-ornaments.html">首饰</a></li> --> <!--<li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/personalized-photo-poster.html">h</a></li>--> <!-- <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/custom-doormat.html">门垫</a></li> --> <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/personalized-clock.html">旉</a></li> <!-- <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/custom-photo-notebook.html">W记?/a></li> --> <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/canvas-prints.html">帆布?/a></li> <!--<li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/personalized-tumblers.html">水杯</a></li>--> </ul> </ul> <ul style="float: left;" class="navcol"> <ul class="navcol"> <li class="title"> </li> <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/personalized-bookmark.html">动画书签</a></li> <!-- <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/photo-mousepads.html">鼠标?/a></li> --> <!-- <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/personalized-pillow.html">枕头</a></li> --> <!-- <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/custom-can-cooler.html">|装隔热?/a></li> --> <!-- <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/diy-photo-tile.html">L打印</a></li> --> <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/personalized-coasters.html">杯垫</a></li> <!-- <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/personalized-placemats.html">垫</a></li> <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/personalized-water-bottle.html">水瓶</a></li> --> <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/personalized-drinking-glasses.html">水杯</a></li> <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/custom-clipboards.html">写字?/a></li> <!-- <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/wine-tag.html">U酒挂牌</a></li> --> <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/personalized-photo-glass-prints.html">ȝ打印</a></li> </ul> </ul> <!--<div id="divOccasions_Recipients"> <div class="Occasions_Recipients_mid"> <div class="Occasions_Recipients_sub"> <h6 class="occasion_gifts_title">按场景分c?/h6> </div> <ul class="sub_list"> <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/personalized-valentines-gifts.html">情h?/a></li> <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/personalized-wedding-gifts.html">l婚及周q纪忉|</a></li> <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/personalized-baptism-and-communion-gifts.html">z礼与首ơ圣?/a></li> </ul> <div class="Occasions_Recipients_more"><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/shop-by-occasions.html">查看所?raquo;</a></div> </div> <div class="Occasions_Recipients_mid"> <div class="Occasions_Recipients_sub"> <h6 class="occasion_gifts_title">送礼佛_</h6> </div> <ul class="sub_list"> <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/personalized-pet-gifts.html">宠物爱好?/a></li> <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/personalized-promotional-gifts.html">商务</a></li> </ul> <div class="Occasions_Recipients_more"><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/gifts-for-recipients.html">查看所?></a></div> </div> <div class="temporarybox" id="divtemporaryframe"> <iframe frameborder="0" src="http://www.ukkesm.live/design/dn_temporary_top.aspx" scrolling="no" class="temporaryframe" id="ifm_temporary"></iframe> </div> </div>--> </div> </li> <li id="header_sell"> <b class=""><a href="http://www.ukkesm.live/sell.aspx">销售设?/a></b> <div style=""> <ul class="headerSell" style="padding: 15px 10px 20px 0px;"> <li style="width: 250px; margin-right: 10px;"> <img src="http://www.ukkesm.live/images/site/sell/design.jpg" width="240" height="145px" /></li> <li style="font-weight: bold; font-size: 16px; color: #f26522; margin: 3px 0;">销?/li> <li style="width: 180px; margin-bottom: 15px;"> 用创意打造完全属于你自己独一无二的品,助您L地赚取利? <br /><a href="http://www.ukkesm.live/sell.aspx" class="orange12">了解更多 »</a> </li> <li style="width:130px; float:right; margin-right:60px;"><a href="http://www.ukkesm.live/sell-your-design/sell-your-design.aspx">开始销?/a></li> </ul> <ul class="headerSell" style="border: none; margin-left: 40px;"> <li style="width: 250px; margin-right: 10px;"> <img src="http://www.ukkesm.live/images/site/sell/shop1.jpg" width="240" height="145px" /></li> <li style="font-weight: bold; font-size: 16px; color: #f26522; margin: 3px 0;">购买</li> <li style="width: 180px; margin-bottom: 35px;"> 从我们的设计师创作社中Q挑选您喜欢的? <br /><a href="http://www.ukkesm.live/sell.aspx" class="orange12">了解更多 »</a> </li> <li style="width:130px; float:right; margin-right:60px;"><a href="http://www.ukkesm.live/sell-your-design/index.aspx">立即购买</a></li> </ul> </div> </li> </ul> </div> <div id="headerSearchBox"> <a style="float:right" href="http://p.qiao.baidu.com/cps/chat?siteId=1021281&userId=3480738" onclick="return window.open('','onlineservice','toolbar=no,location=no,directories=no,status=no,menubar=no,resizable=no,copyhistory=no,scrollbars=no,width=795,height=560')" target="onlineservice" rel="nofollow"> <img src="http://www.ukkesm.live/images/site/customer_service.png" alt="客户服务" width="64" height="23" border="0"> </a> <div> <input id="txt_top_search" maxlength="50" value="搜寻商品" onfocus="value=''" style="width: 340px; height: 44px; line-height: 44px; font-size: 15px; color: #ccc; float: left; border: none; padding: 0 10px;" /> <span id="btn_top_search"></span> <br /> </div> </div> </div> <ul id="secMenu"> <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/custom-card-and-puzzle-games.html">卡牌和游?/a><span>|</span></li> <!--<li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/create-photo-books.html">相簿</a><span>|</span> </li>--> <!--<li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/make-photo-cards.html">邀请卡H相片卡</a><span>|</span></li>--> <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/personalized-clothing.html">服装</a><span>|</span></li> <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/personalized-bags-accessory.html">?/a><span>|</span></li> <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/personalized-electronic-accessories.html">电子用品</a><span>|</span></li> <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/personalized-accessories.html">配饰</a><span>|</span></li> <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/personalized-home-decor.html">家居及办公室</a></li> </ul> </div> </div> </div> </div> <div class="headerwrap m-headerwrap" style="display:none;"> <div class="header_body_bar"> <div class="headerrightbox"> <div id="headerRightBoxContent"> <div class="headerleftbox"><a href="http://www.ukkesm.live"><img src="http://www.ukkesm.live/images/site/printerstudio_logo_60.png" height="70" alt="Printers Studio"></a></div> <div id="headerMenuBox"> <div id="headerTopMenu"> <ul id="nav"> <li id="headerTopMenuList"> <b class=""><a id="headerTopMenuLink" href="http://www.ukkesm.live">专属订制</a></b> </li> <li id="header_sell"> <b class=""><a href="http://www.ukkesm.live/sell.aspx">销售设?/a></b> </li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <script type="text/javascript"> var objPcHeader = document.getElementById("pc-divHeaderTopBar"); var objMobileHeader = document.getElementById("m-divHeaderTopBarBox"); if (objPcHeader != null && objMobileHeader != null) { if (qp_shared.checkIsMobile()) { objPcHeader.style.display = "none"; objMobileHeader.style.display = "block"; } else { objPcHeader.style.display = "block"; objMobileHeader.style.display = "none"; } } </script> <!--<script type="text/javascript"> var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://www."); document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E")); </script>--> <!--<script type="text/javascript"> try { var pageTracker = _gat._getTracker("UA-10752990-1"); pageTracker._trackPageview(); } catch (err) { } </script> <script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ var google_conversion_id = 1025143196; var google_conversion_label = "9gs5CKSE_wQQnOPp6AM"; var google_custom_params = window.google_tag_params; var google_remarketing_only = true; /* ]]> */ </script>--> <!--<script type="text/javascript" src="http://www.googleadservices.com/pagead/conversion.js"> </script>--> <!--<noscript> <div style="display: inline;"> <img height="1" width="1" style="border-style: none;" alt="" src="http://googleads.g.doubleclick.net/pagead/viewthroughconversion/1025143196/?value=0&label=9gs5CKSE_wQQnOPp6AM&guid=ON&script=0" /> </div> </noscript>--> <script type="text/javascript"> var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "http://www.ukkesm.live" : "http://www.ukkesm.live"); if (!window.jQuery) { document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "/js/jquery.1.7.2.min.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E")); document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "/js/jquery.json-2.2.min.js?v20190012190905' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E")); } document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "/js/global_footer.js?v20190012190905' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E")); </script> <script type="text/javascript"> document.getElementById("btn_top_search").onclick = function () { var tt = document.getElementById("txt_top_search"); if (tt.value == "") { alert("误入要搜烦的内?); tt.focus(); return; } else { location.href = "http://www.ukkesm.live/search/search.aspx?name=" + tt.value; } }; </script> <script type="text/javascript"> $('#secMenu >li').hover(function () { $(this).find('.secMenu_div').animate({ opacity: 'show', height: 'show' }, 150); }, function () { $('.secMenu_div').stop(true, true).hide(); }); </script> <script src="http://www.ukkesm.live/js/qp_scrolltop.js"></script> <script src="http://www.ukkesm.live/js/dn_menu_mobile.js"></script></div> <a href="http://www.ukkesm.live/"><span class="STYLE1">͸1ʮ1</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>