?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 个性化头带Q束起你的头?/title> <meta name="keywords" content="大乐透开奖1十1有奘,qq群带着玩11选5计划群,欧洲极速11选5开奖" /> <meta name="description" content="ҹزϢ޹˾11选5前三计划,极速11选5规律,极速11选5前三,11选5任三选号技巧,极速十一选五,11选5和双色球的区别,腾讯分分彩软件下载app,广东11选5总和值双有多少组,11选5官方大型平台,11选5微信交流群" /> <meta name="robots" content="index, follow" /> <meta http-equiv="content-language" content="en" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../css/main.css?v20190012190905" /> <script type='text/javascript' language='javascript' src='http://www.ukkesm.live/js/jquery.1.7.2.min.js'></script> <script type='text/javascript' language='javascript' src='http://www.ukkesm.live/js/jquery.json-2.2.min.js?v20190012190905'></script> <script type='text/javascript' language='javascript' src='http://www.ukkesm.live/js/qp_shared.js?v20190012190905'></script> <script type='text/javascript' language='javascript' src='http://www.ukkesm.live/js/dn_popup.js?v20190012190905'></script> <script type='text/javascript' language='javascript' src='http://www.ukkesm.live/js/publish.js?v20190012190905'></script> <script type='text/javascript' language='javascript' src='http://www.ukkesm.live/js/session.js?v20190012190905'></script> <script type='text/javascript' language='javascript' src='http://www.ukkesm.live/js/getlocation.js?v20190012190905'></script> <script type='text/javascript' language='javascript' src='http://www.ukkesm.live/js/currency.js?v20190012190905'></script> <script type='text/javascript' language='javascript' src='http://www.ukkesm.live/products/common/js/pub_preview_animationcard.js?v20190012190905'></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div id="divPage"> <div id="div_content"> <div id="divContent"> <div class="cframe"> <div class="cf_right"> <div id="main_content"> <!--div class="catIntroBanner"> <img src="http://www.ukkesm.live/AttachFiles/WebsiteImages/Product_Flow/" width="990" height="300" alt="Personalized Headband" /> </div--> <h1 class="textCenter">自定义头?/h1> <h3 class="textCenter">在此处创Z自己的头?/h3><br /> <div id="div_AllProductListPagePromotion" productType="HEANDBAND" publishKey="@AllProductListPagePromotion" style="display: none"></div> <div id="divProducts"><div class="bodyconditionbox"><H5>寸:</H5><div class="bcb_check"><div><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/personalized-headband-0-0-0-1-0.html"><img src="http://www.ukkesm.live/images/system/uncheck.png"></a><span>1"x20" (25mm×508mm)</span></div><div><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/personalized-headband-0-0-0-2-0.html"><img src="http://www.ukkesm.live/images/system/uncheck.png"></a><span>1.5"x20" (38mm×508mm)</span></div></div></div></div> <div class="mc_photobox" onmousemove="oPublish.photobox_onmousemove(event);"><div class="mcpb_item"><p class="photo"><a href="http://www.ukkesm.live/personalized/personalized-hot-pink-1-inch-headband.html"><img src="http://www.ukkesm.live/AttachFiles/WebsiteImages/Product_Items/FI_29214.jpg" alt="定制1英寸带名字的_色头带" width="225" height="225" ></a></p><p class="desc">定制1英寸带名字的_色头带</p><p class="price_new" style="display:none">60.90</p><div class="undercolorbox"><div class="coloritem" style="background-color: #E81F91" title="Hot Pink"></div><div class="coloritem" style="background-color: #1882ee" title="Blue"></div><div class="coloritem" style="background-color: #6633CC" title="Purple"></div><div class="coloritem" style="background-color: #bef187" title="Green"></div><div class="coloritem" style="background-color: #FE8102" title="orange"></div></div></div><div class="mcpb_item"><p class="photo"><a href="http://www.ukkesm.live/personalized/custom-full-print-1-inch-headband.html"><img src="http://www.ukkesm.live/AttachFiles/WebsiteImages/Product_Items/FI_29095.jpg" alt="定制全彩印刷1英寸头带" width="225" height="225" ></a></p><p class="desc">定制全彩印刷1英寸头带</p><p class="price_new" style="display:none">60.90</p></div><div class="mcpb_item"><p class="photo"><a href="http://www.ukkesm.live/personalized/personalized-blue-1-5-inch-headband.html"><img src="http://www.ukkesm.live/AttachFiles/WebsiteImages/Product_Items/FI_29236.jpg" alt="定制1.5英寸带名字的蓝色头带" width="225" height="225" ></a></p><p class="desc">定制1.5英寸带名字的蓝色头带</p><p class="price_new" style="display:none">72.90</p></div><div class="mcpb_item"><p class="photo"><a href="http://www.ukkesm.live/personalized/custom-full-print-1-5-inch-headband.html"><img src="http://www.ukkesm.live/AttachFiles/WebsiteImages/Product_Items/FI_29096.jpg" alt="定制个性化1.5英寸头带" width="225" height="225" ></a></p><p class="desc">定制个性化1.5英寸头带</p><p class="price_new" style="display:none">72.90</p></div><div class="vspace20"></div></div> <div class="clear"> </div> <h3>或者从我们的设计分cM选择一ƾ你喜欢的来定制Q? </h3> <div class="mc_photobox" onmousemove="oPublish.photobox_onmousemove(event);"><div class="mcpb_item"><p class="photo"><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/headband-personalized-promotional-gifts-main-heandband.html"><img src="http://www.ukkesm.live/AttachFiles/WebsiteImages/Product_Items/FI_29095.jpg" alt="定制全彩印刷1英寸头带" width="225" height="225" ></a></p><p class="desc">商务</p><p class="total">(总计: 2 目)</p></div><div class="mcpb_item"><p class="photo"><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/headband-personalized-summer-gift-main-heandband.html"><img src="http://www.ukkesm.live/AttachFiles/WebsiteImages/Product_Items/FI_29214.jpg" alt="定制1英寸带名字的_色头带" width="225" height="225" ></a></p><p class="desc">夏日时光</p><p class="total">(总计: 2 目)</p></div><div class="mcpb_item"><p class="photo"><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/headband-personalized-back-to-school-gifts-supplies-main-heandband.html"><img src="http://www.ukkesm.live/AttachFiles/WebsiteImages/Product_Items/FI_29096.jpg" alt="定制个性化1.5英寸头带" width="225" height="225" ></a></p><p class="desc">开?/p><p class="total">(总计: 4 目)</p></div><div class="mcpb_item"><p class="photo"><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/headband-personalised-birthday-gifts-main-heandband.html"><img src="http://www.ukkesm.live/AttachFiles/WebsiteImages/Product_Items/FI_29236.jpg" alt="定制1.5英寸带名字的蓝色头带" width="225" height="225" ></a></p><p class="desc">生日福</p><p class="total">(总计: 4 目)</p></div></div><br><br/> <div id="divSellCategoryBox" class="sellcategorybox" style="display: none" productType="DC7F76C449D7394375FEFB1E3A20F235"></div><br /> <h2>订制个性化头带Q让您专注于zd时也看v来更加时!</h2> <p>无论今天的头qp,参加体育比赛Q早上锻炼或下班后,你的头发会被风吹乱在怸或遮挡住眼睛。您现在可以使用我们的个性化头带头发束h。这不仅是一个实用和有用的配饎ͼ也是一U时!毫无疑问Q您会在q动场或购物之旅中佩戴上色彩鲜艳Q时朝的发饰。您可以选择自己喜欢的设计或囄Qƈ全彩打印在发带的一侧,q意味着您的个性化头带是独一无二的,个性化?- 不会和别人的发带雷同Q更重要的是Q您可以您的名字打印在头带上。我们的个性化发带是Q何运动爱好者或爱锻炼的人的理想C物。此外,用团队徽标,团队口号或每个团队成员的名字订制一l头带,可以在体育比赛之前提升团队精,营造团队团l的氛围。当然也可以订制头带以显C您Ҏ支运动队的支持! <style> .catIntroBanner { display: none;} </style> </p> <div class="clear"> </div> <script type='text/javascript'> function showtc(coupon) { $('#tc' + coupon).slideToggle('fast', function () { }); } </script> <script type='text/javascript' language='javascript'>oPublish.readyRender();oPublish.renderProductPageAnimation();$(document).ready(function(){oPublish.onload();oSession.requestHandle();});</script> </div> </div> </div> </div> </div> <div id="div_footer"><div id="footer_top"> <div class="shareWrap"> <div class="emailbox"> <div class="joinUsWrap"> <span>订阅正印坊最新折扣信?/span> <input id="txt_email_offers" type="text" onfocus="value=''" value="误入您的邮地址" /> <input id="btn_email_offers" type="button" value="订阅" onclick="oGlobalF.requestHandle();" /> </div> <p class="clear"> 立即订阅卛_获取<span class="price_shrink" style="display: none">5</span>元优惠券于下ơ订购时使用* </p> </div> <div class="socialWrap"> <p>x</p> <ul> <li><a class="socialIcon" href="https://www.facebook.com/PrinterStudio"> <img alt="facebook icon" class="imageWrap" src="http://www.ukkesm.live/images/site/Facebook_edm.png" title="facebook icon" border="0" width="40"></a></li> <li><a class="socialIcon" href="https://www.instagram.com/printer_studio/"> <img alt="twitter icon" class="imageWrap" src="http://www.ukkesm.live/images/site/Instagram.png" title="twitter icon" border="0" width="40"></a></li> <li><a class="socialIcon" href="https://www.pinterest.com/printerstudio/"> <img alt="Pinterest icon" class="imageWrap" src="http://www.ukkesm.live/images/site/Pinterest_edm.png" title="Pinterest icon" border="0" width="40"></a></li> <li><a class="socialIcon" href="https://www.youtube.com/channel/UCYGqNh_P2t_-wD6KAfS6K4g"> <img alt="Youtube icon" class="imageWrap" src="http://www.ukkesm.live/images/site/Youtube_edm.png" title="Youtube icon" border="0" width="40"></a></li> </ul> </div> <span class="clear"></span> </div> <div class="ft_menu_Wrap"> <div class="ft_menu"> <p>客户服务</p> <ol> <li><a class="white11" href="http://www.ukkesm.live/help.aspx">帮助/常见问题</a></li> <li><a class="white11" href="http://www.ukkesm.live/support/os.aspx">联络我们</a></li> <li><a class="white11" href="http://www.ukkesm.live/account/acc_orders.aspx">订单q踪/重新订购</a></li> <li><a class="white11" href="http://www.ukkesm.live/rewards.aspx">奖励计划</a></li> <!-- <li><a class="white11" href="http://www.ukkesm.live/shipping.aspx">送货服务</a></li> --> <li><a class="white11" href="http://www.ukkesm.live/guarantee.aspx">退货及更换</a></li> <li><a class="white11" href="http://www.ukkesm.live/coupons.aspx">优惠?/a></li> </ol> </div> <div class="ft_menu"> <p>关于正印?/p> <ol> <li><a class="white11" href="http://www.ukkesm.live/about.aspx">关于我们</a></li> <li><a class="white11" href="http://www.ukkesm.live/personalized-photo-gifts.aspx">我们的?/a></li> <li><a class="white11" href="http://www.ukkesm.live/user-agreement.aspx">用户协议</a></li> <li><a class="white11" href="http://www.ukkesm.live/privacy_policy.aspx">隐私政策</a></li> <li><a class="white11" href="http://www.ukkesm.live/sitemap.aspx">|站地图</a></li> <li><a class="white11" href="http://www.ukkesm.live/forms/mail-friend.aspx">推荐朋友</a></li> <li><a class="white11" href="http://www.ukkesm.live/blog/home.aspx">|志</a></li> </ol> </div> <div class="ft_menu"> <p>订制个性化产品</p> <ol> <li><a class="white11" href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/custom-card-and-puzzle-games.html"> 卡牌和游?/a></li> <!-- <li><a class="white11" href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/custom-photo-books.html">相簿</a></li> --> <!--<li><a class="white11" href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/make-photo-cards.html">邀请卡H相片卡</a></li>--> <li><a class="white11" href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/personalized-clothing.html">服装</a></li> <li><a class="white11" href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/personalized-bags-accessory.html"> ?/a></li> <li><a class="white11" href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/personalized-electronic-accessories.html"> 电子用品</a></li> <li><a class="white11" href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/personalized-accessories.html">配饰</a></li> <li><a class="white11" href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/personalized-home-decor.html">家居及办公室</a></li> </ol> </div> <div class="ft_menu"> <p>联系我们</p> <ol> <li> <a class="white11" href="http://p.qiao.baidu.com/cps/chat?siteId=1021281&userId=3480738" onclick="return window.open('','onlineservice','toolbar=no,location=no,directories=no,status=no,menubar=no,resizable=no,copyhistory=no,scrollbars=no,width=795,height=560')" target="onlineservice" rel="nofollow"> <img src="http://www.ukkesm.live/images/site/customer_service.png" alt="客户服务" width="64" height="23" border="0"> </a> </li> <li style="color: #808080; font-size: 12px;">[周一臛_?:00-18:00]</li> </ol> <p>与我们合?/p> <ol> <li><a class="white11" href="http://www.ukkesm.live/reseller-info.aspx">l销商计?/a></li> <li><a class="white11" href="http://www.ukkesm.live/sell.aspx" target="_blank">代营q服?/a></li> </ol> </div> <span class="clear"></span> </div> <div class="paymentWrap"> <div class="footer_currency"> <p class="currency_title">货币</p> <br style="clear: both;"> <div id="divCurrencyBox" class="currency_data"> </div> </div> <div class="weAcceptWrap"> <p>付款方式</p> <ul> <li><img src="http://www.ukkesm.live/ts/images/site/yinlian.png" width="80" height="20" alt="银联"></li> <li><img src="http://www.ukkesm.live/ts/images/site/zhifubao.png" width="80" height="20" alt="支付?></li> <li><img src="http://www.ukkesm.live/ts/images/site/pay_bottom_kuaiqian.png" width="80" height="20" alt="快钱"></li> <li><img src="http://www.ukkesm.live/ts/images/site/pay_bottom_paypal.png" width="80" height="20" alt="贝宝"></li> </ul> </div> <div class="footer_country"> <p>|站版本:</p> <ul> <li id="us"> <div> </div> <a class="white11" href="https://www.printerstudio.com">国 & 全球</a> </li> <li id="ca"> <div> </div> <a class="white11" href="https://www.printerstudio.ca" target="_blank">加拿?/a> </li> <li id="de"> <div> </div> <a class="white11" href="https://www.printerstudio.de" target="_blank">德国</a> </li> <li id="uk"> <div> </div> <a class="white11" href="https://www.printerstudio.co.uk" target="_blank">英国</a> </li> </ul> </div> <span class="clear"></span> </div> <div class="copyright">全部内容版权所?© 2019, PrinterStudio.cn 雋思网上经营许可证P<a target="_blank" href="http://www.miibeian.gov.cn/" style="font-family: arial;color:#CCC" rel="nofollow">_ICP?9204972?9</a></div> </div></div> </div> <div id="div_header"><meta content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=0" name="viewport" /> <div id="header_promo_bar"> <div class="hrtbox" id="pc-divHeaderTopBar"> <div class="hrbbox"><b><a id="header_promo_textlink" href="http://192.168.7.123/pops/promotion.aspx" rel="nofollow" target="promo" onclick="return window.open('','promo','toolbar=no,width=620,height=550,location=no,directories=no,status=no,menubar=no,resizable=no,left='+(screen.availWidth-620)/2+',top='+(screen.availHeight-550)/2+',copyhistory=no,scrollbars=yes')"> 春季特h-优惠? SAVEMORE</a> </b></div> <div class="hrtbox_comp"><div class="btn_cart"></div><a class="grey11" id="lnkCartItemCount" href="http://www.ukkesm.live/cart/cart.aspx"><span class="cart_icon"><img src="http://www.ukkesm.live/images/system/cart.png"/></span> </a></div><div id="divloginbox" class="hrtbox_comp"><div class="btn_user"></div><a class="grey11" href="http://www.ukkesm.live/security/login.aspx"><span class="header_promo_bar_icon"><img src="http://www.ukkesm.live/images/system/member.png" alt=""></span><span>我的账户</span></a> | </div><div id="divwishlistbox" class="hrtbox_comp"></div><div class="hrtbox_comp"><div class="btn_order"></div><a class="grey11" id="lnkOrderStatusCount" href="http://www.ukkesm.live/account/acc_orders.aspx">订单状?/a></div> <div class="hrtbox_comp"> <div class="btn_fav"></div> <a class="grey11" href="http://www.ukkesm.live/help.aspx">帮助</a> | </div> <div class="clear"></div> </div> <div id="m-divHeaderTopBarBox" class="hrtbox" style="display: none"> <div id="m-divNavBar"> <div><div id ="m-navBarBtn"><a href="javascript:oMobileMenu.showMenu()"></a></div><div id="m-navListBox" style="display:none;"><div class="m-nav-list"><ul><li><div class="m-menu-close" style="height: 27px;"><a href="javascript:oMobileMenu.hiddMenu()"></a></div></li><li class="m-logo"><div class="headerleftbox"><a href="http://www.ukkesm.live"><img src="http://www.ukkesm.live/images/site/printerstudio_logo_60.png" alt="PrinterStudio"/></a></div></li><li><div><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/custom-card-and-puzzle-games.html">卡牌和游?/a></div></li><li><div><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/make-photo-cards.html">贺卡</a></div></li><li><div><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/personalized-clothing.html">服装</a></div></li><li><div><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/personalized-bags-accessory.html">?/a></div></li><li><div><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/personalized-electronic-accessories.html">电子用品</a></div></li><li><div><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/personalized-home-decor.html">家居及办公室</a></div></li><li><div><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/personalized-accessories.html">配饰</a></div></li><li><div class="partition_line"></div></li><li><div><a href="http://www.ukkesm.live/search/search.aspx">搜烦</a></div></li><li><div class="partition_line"></div></li><li><div><a href="http://www.ukkesm.live/sell.aspx">销售设?/a></div></li><li><div class="partition_line"></div></li><li><div><a id="lnkMobileOrderStatusCount" href="http://www.ukkesm.live/account/acc_orders.aspx">订单状?/a></div></li><li><div id="divMobilewishlistbox"></div></li><li><div><a href="http://www.ukkesm.live/help.aspx"> 帮助</a></div></li></ul></div ></div ></div > </div> <div class="hrtbox_comp"><div class="btn_cart"></div><a class="grey11" id="lnkMobileCartItemCount" href="http://www.ukkesm.live/cart/cart.aspx"><span class="cart_icon"><img src="http://www.ukkesm.live/images/system/cart.png"/></span> </a></div><div id="divMobileloginbox" class="hrtbox_comp"><div class="btn_user"></div><a class="grey11" href="http://www.ukkesm.live/security/login.aspx"><span class="header_promo_bar_icon"><img src="http://www.ukkesm.live/images/system/member.png" alt=""></span><span>我的账户</span></a></div> </div> </div> <div class="headerwrap pc-headerwrap"> <div class="header_body_bar"> <div class="headerrightbox"> <div id="headerRightBoxContent"> <div class="headerleftbox"><a href="http://www.ukkesm.live"><img src="http://www.ukkesm.live/images/site/printerstudio_logo_60.png" height="70" alt="Printers Studio"></a></div> <div id="headerMenuBox"> <div id="headerTopMenu"> <ul id="nav"> <li id="headerTopMenuList"> <b class=""><a id="headerTopMenuLink" href="http://www.ukkesm.live">专属订制</a></b> <div class="headerTopMenuListWrap"> <ul style="float: left; margin-right: 7px;" class="navcol"> <ul class="navcol"> <li class="title" style="width: auto;"><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/custom-card-and-puzzle-games.html">卡牌和游?/a></li> <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/custom-playing-cards.html">扑克?/a></li> <!-- <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/blank-playing-cards.html">订制卡牌</a></li> --> <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/jigsaw-photo-puzzles.html">拼图</a></li> <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/personalized-wooden-puzzle.html">木制拼图</a></li> <!-- <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/matching-memory-games.html">记忆游戏</a></li> --> <!-- <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/trader-card.html">交换卡牌</a></li> --> <!-- <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/custom-game-mats.html">游戏地垫</a></li> --> <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/personalized-chips.html">{码</a></li> </ul> <ul style="" class="navcol"> <!--<li class="title"><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/custom-photo-books.html">相簿</a></li> <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/custom-photo-books.html">相簿</a></li>--> </ul> </ul> <ul style="float: left; margin-right: 7px;" class="navcol"> <!-- <ul class="navcol"> <li class="title"><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/make-photo-cards.html">邀请卡H相片卡</a></li> <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/foil-stamped-cards.html">烫金?/a></li> <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/invitation-card-glitter-flow-detail.html">闪粉?/a></li> <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/print-greeting-cards.html">折叠照片?/a></li> <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/invitation-card-flow-detail.html">照片?/a></li> <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/photo-animation-card.html">动画?/a></li> <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/photo-3d-card.html">3D卡牌</a></li> </ul> --> <ul style="" class="navcol"> <li class="title"><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/personalized-clothing.html">服装</a></li> <!-- <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/photo-t-shirt.html">T?/a></li> <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/personalized-sweatshirt.html">q动上衣</a></li> <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/personalized-hoodies.html">q帽上衣</a></li> <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/personalized-tank-tops.html">背心</a></li> --> <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/custom-flip-flops.html">人字?/a></li> <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/custom-printed-caps-hats.html">帽子</a></li> <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/personalized-bandana.html">围巾</a></li> <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/personalized-headband.html">头带</a></li> <!-- <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/personalized-embroidery-polo-shirt.html">Polo?/a></li> --> <!--<li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/all-over-print-socks.html">袜子</a></li>--> </ul> </ul> <ul style="float: left; margin-right: 7px;" class="navcol"> <ul class="navcol"> <li class="title"><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/personalized-bags-accessory.html">?/a></li> <!-- <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/personalized-tote-bags.html">帆布?</a></li> <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/custom-printed-reusable-bag.html">环保购物?/a></li> --> <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/personalized-coin-purse.html">雉?/a></li> <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/personalized-cosmetic-bag.html">化妆?/a></li> <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/personalized-clutch-bag.html">手腕?/a></li> <!-- <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/personalized-pencil-bag.html">W袋</a></li> --> <!-- <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/wine-bag.html">U酒?/a></li> --> <!-- <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/drawstring-backpack.html">索?/a></li> --> <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/crossbodybag.html">帆布单肩?/a></li> </ul> <ul style="" class="navcol"> <li class="title"><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/personalized-electronic-accessories.html">电子用品</a></li> <!-- <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/mobile-phone-case.html">手机?/a></li> --> <!-- <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/custom-made-laptop-bags.html">计算Z护套</a></li> --> <!-- <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/custom-made-folio-case.html">iPad保护?/a></li> --> <!--<li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/camera-strap.html">相机?/a></li>--> </ul> </ul> <ul style="float: left; margin-right: 7px;" class="navcol"> <ul style="" class="navcol"> <li class="title"><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/personalized-accessories.html">配饰</a></li> <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/custom-button-pin.html">襟章</a></li> <!-- <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/personalized-keychain.html">钥匙?/a></li> --> <!-- <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/custom-compact-mirror.html">镜子</a></li> --> <!-- <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/luggage-handle-wrap.html">行李手把套</a></li> --> <!-- <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/strap.html">太阳镜肩?/a></li> --> <!-- <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/personalized-necklaces.html">w</a></li> --> <!-- <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/photo-pendant.html">吊坠</a></li> --> <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/personalized-dog-tag.html">宠物?/a></li> <!-- <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/heart-shaped-tin-box.html">心Ş铁盒</a></li> --> <!-- <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/personalized-luggage-tag.html">行李?/a></li> --> <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/personalized-bracelet.html">皮革手镯</a></li> </ul> </ul> <ul style="float: left;" class="navcol"> <ul class="navcol"> <li class="title"><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/personalized-home-decor.html">家居及办公室</a></li> <!--<li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/make-your-own-calendars.html">日历</a></li>--> <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/photo-apron.html">围裙</a></li> <!-- <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/fridge-photo-magnets.html">石?/a></li> <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/wood-print.html">木制印刷</a></li> <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/personalized-christmas-stockings.html">圣诞?/a></li> <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/photo-cube.html">照片立方?/a></li> <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/personalized-ornaments.html">首饰</a></li> --> <!--<li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/personalized-photo-poster.html">h</a></li>--> <!-- <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/custom-doormat.html">门垫</a></li> --> <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/personalized-clock.html">旉</a></li> <!-- <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/custom-photo-notebook.html">W记?/a></li> --> <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/canvas-prints.html">帆布?/a></li> <!--<li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/personalized-tumblers.html">水杯</a></li>--> </ul> </ul> <ul style="float: left;" class="navcol"> <ul class="navcol"> <li class="title"> </li> <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/personalized-bookmark.html">动画书签</a></li> <!-- <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/photo-mousepads.html">鼠标?/a></li> --> <!-- <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/personalized-pillow.html">枕头</a></li> --> <!-- <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/custom-can-cooler.html">|装隔热?/a></li> --> <!-- <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/diy-photo-tile.html">L打印</a></li> --> <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/personalized-coasters.html">杯垫</a></li> <!-- <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/personalized-placemats.html">垫</a></li> <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/personalized-water-bottle.html">水瓶</a></li> --> <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/personalized-drinking-glasses.html">水杯</a></li> <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/custom-clipboards.html">写字?/a></li> <!-- <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/wine-tag.html">U酒挂牌</a></li> --> <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/personalized-photo-glass-prints.html">ȝ打印</a></li> </ul> </ul> <!--<div id="divOccasions_Recipients"> <div class="Occasions_Recipients_mid"> <div class="Occasions_Recipients_sub"> <h6 class="occasion_gifts_title">按场景分c?/h6> </div> <ul class="sub_list"> <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/personalized-valentines-gifts.html">情h?/a></li> <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/personalized-wedding-gifts.html">l婚及周q纪忉|</a></li> <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/personalized-baptism-and-communion-gifts.html">z礼与首ơ圣?/a></li> </ul> <div class="Occasions_Recipients_more"><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/shop-by-occasions.html">查看所?raquo;</a></div> </div> <div class="Occasions_Recipients_mid"> <div class="Occasions_Recipients_sub"> <h6 class="occasion_gifts_title">送礼佛_</h6> </div> <ul class="sub_list"> <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/personalized-pet-gifts.html">宠物爱好?/a></li> <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/personalized-promotional-gifts.html">商务</a></li> </ul> <div class="Occasions_Recipients_more"><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/gifts-for-recipients.html">查看所?></a></div> </div> <div class="temporarybox" id="divtemporaryframe"> <iframe frameborder="0" src="http://www.ukkesm.live/design/dn_temporary_top.aspx" scrolling="no" class="temporaryframe" id="ifm_temporary"></iframe> </div> </div>--> </div> </li> <li id="header_sell"> <b class=""><a href="http://www.ukkesm.live/sell.aspx">销售设?/a></b> <div style=""> <ul class="headerSell" style="padding: 15px 10px 20px 0px;"> <li style="width: 250px; margin-right: 10px;"> <img src="http://www.ukkesm.live/images/site/sell/design.jpg" width="240" height="145px" /></li> <li style="font-weight: bold; font-size: 16px; color: #f26522; margin: 3px 0;">销?/li> <li style="width: 180px; margin-bottom: 15px;"> 用创意打造完全属于你自己独一无二的品,助您L地赚取利? <br /><a href="http://www.ukkesm.live/sell.aspx" class="orange12">了解更多 »</a> </li> <li style="width:130px; float:right; margin-right:60px;"><a href="http://www.ukkesm.live/sell-your-design/sell-your-design.aspx">开始销?/a></li> </ul> <ul class="headerSell" style="border: none; margin-left: 40px;"> <li style="width: 250px; margin-right: 10px;"> <img src="http://www.ukkesm.live/images/site/sell/shop1.jpg" width="240" height="145px" /></li> <li style="font-weight: bold; font-size: 16px; color: #f26522; margin: 3px 0;">购买</li> <li style="width: 180px; margin-bottom: 35px;"> 从我们的设计师创作社中Q挑选您喜欢的? <br /><a href="http://www.ukkesm.live/sell.aspx" class="orange12">了解更多 »</a> </li> <li style="width:130px; float:right; margin-right:60px;"><a href="http://www.ukkesm.live/sell-your-design/index.aspx">立即购买</a></li> </ul> </div> </li> </ul> </div> <div id="headerSearchBox"> <a style="float:right" href="http://p.qiao.baidu.com/cps/chat?siteId=1021281&userId=3480738" onclick="return window.open('','onlineservice','toolbar=no,location=no,directories=no,status=no,menubar=no,resizable=no,copyhistory=no,scrollbars=no,width=795,height=560')" target="onlineservice" rel="nofollow"> <img src="http://www.ukkesm.live/images/site/customer_service.png" alt="客户服务" width="64" height="23" border="0"> </a> <div> <input id="txt_top_search" maxlength="50" value="搜寻商品" onfocus="value=''" style="width: 340px; height: 44px; line-height: 44px; font-size: 15px; color: #ccc; float: left; border: none; padding: 0 10px;" /> <span id="btn_top_search"></span> <br /> </div> </div> </div> <ul id="secMenu"> <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/custom-card-and-puzzle-games.html">卡牌和游?/a><span>|</span></li> <!--<li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/create-photo-books.html">相簿</a><span>|</span> </li>--> <!--<li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/make-photo-cards.html">邀请卡H相片卡</a><span>|</span></li>--> <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/personalized-clothing.html">服装</a><span>|</span></li> <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/personalized-bags-accessory.html">?/a><span>|</span></li> <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/personalized-electronic-accessories.html">电子用品</a><span>|</span></li> <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/personalized-accessories.html">配饰</a><span>|</span></li> <li><a href="http://www.ukkesm.live/unique-ideas/personalized-home-decor.html">家居及办公室</a></li> </ul> </div> </div> </div> </div> <div class="headerwrap m-headerwrap" style="display:none;"> <div class="header_body_bar"> <div class="headerrightbox"> <div id="headerRightBoxContent"> <div class="headerleftbox"><a href="http://www.ukkesm.live"><img src="http://www.ukkesm.live/images/site/printerstudio_logo_60.png" height="70" alt="Printers Studio"></a></div> <div id="headerMenuBox"> <div id="headerTopMenu"> <ul id="nav"> <li id="headerTopMenuList"> <b class=""><a id="headerTopMenuLink" href="http://www.ukkesm.live">专属订制</a></b> </li> <li id="header_sell"> <b class=""><a href="http://www.ukkesm.live/sell.aspx">销售设?/a></b> </li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <script type="text/javascript"> var objPcHeader = document.getElementById("pc-divHeaderTopBar"); var objMobileHeader = document.getElementById("m-divHeaderTopBarBox"); if (objPcHeader != null && objMobileHeader != null) { if (qp_shared.checkIsMobile()) { objPcHeader.style.display = "none"; objMobileHeader.style.display = "block"; } else { objPcHeader.style.display = "block"; objMobileHeader.style.display = "none"; } } </script> <!--<script type="text/javascript"> var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://www."); document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E")); </script>--> <!--<script type="text/javascript"> try { var pageTracker = _gat._getTracker("UA-10752990-1"); pageTracker._trackPageview(); } catch (err) { } </script> <script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ var google_conversion_id = 1025143196; var google_conversion_label = "9gs5CKSE_wQQnOPp6AM"; var google_custom_params = window.google_tag_params; var google_remarketing_only = true; /* ]]> */ </script>--> <!--<script type="text/javascript" src="http://www.googleadservices.com/pagead/conversion.js"> </script>--> <!--<noscript> <div style="display: inline;"> <img height="1" width="1" style="border-style: none;" alt="" src="http://googleads.g.doubleclick.net/pagead/viewthroughconversion/1025143196/?value=0&label=9gs5CKSE_wQQnOPp6AM&guid=ON&script=0" /> </div> </noscript>--> <script type="text/javascript"> var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "http://www.ukkesm.live" : "http://www.ukkesm.live"); if (!window.jQuery) { document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "/js/jquery.1.7.2.min.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E")); document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "/js/jquery.json-2.2.min.js?v20190012190905' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E")); } document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "/js/global_footer.js?v20190012190905' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E")); </script> <script type="text/javascript"> document.getElementById("btn_top_search").onclick = function () { var tt = document.getElementById("txt_top_search"); if (tt.value == "") { alert("误入要搜烦的内?); tt.focus(); return; } else { location.href = "http://www.ukkesm.live/search/search.aspx?name=" + tt.value; } }; </script> <script type="text/javascript"> $('#secMenu >li').hover(function () { $(this).find('.secMenu_div').animate({ opacity: 'show', height: 'show' }, 150); }, function () { $('.secMenu_div').stop(true, true).hide(); }); </script> <script src="http://www.ukkesm.live/js/qp_scrolltop.js"></script> <script src="http://www.ukkesm.live/js/dn_menu_mobile.js"></script></div> <a href="http://www.ukkesm.live/"><span class="STYLE1">͸1ʮ1</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>